Ungdomsutvalget

Det er nedsatt et eget ungdomsutvalg for å sikre reell medvirkning fra barn og unge. Ungdomsutvalget skal aktivt involveres i utvalgsarbeidet, og barn og unges perspektiv skal vektes tungt i Barnevernsinstitusjonsutvalgets forslag.  Målsetningen er at et ungdomsutvalg skal sikre en bredere og mer gjennomgående medvirkning enn én brukerrepresentant i utvalget ville gjort.

Ungdomsutvalget skal være rådgivende for Barnevernsinstitusjonsutvalget i alle saker som faller innenfor Barneverninstitusjonsutvalgets mandat. Barnevernsinstitusjonsutvalget skal rådføre seg med ungdomsutvalget gjennom hele utredningsperioden.

Ungdomsutvalget består av 7 medlemmer med ulik erfaring med barnevernsinstitusjoner. Alle medlemmene er personlig oppnevnt, og representerer ikke organisasjoner inn i utvalget. Mathilde Hellum er leder av ungdomsutvalget. Nicolai Hvattum er vara.

Gruppebilde av ungdomsutvalget
Ungdomsutvalget består av: Mathilde Hellum, Nicolai Hvattum, Sandra-Marie Bakke, Martine Antonsen, Vanessa Gundersen, Marcus Andersen og Natan Daniel. Fotograf: Inger Ruden