Se innspill

Innspill til utvalgets problemforståelse

Kommentarer til Barnevernsinstitusjonsutvalgets problemforståelse fra barnevernsnettverket

Kommentarer til institusjonsutvalgets problemforståelse fra barnevernstjenesten i Stavanger

Innspill til barnevernsinstitusjonsutvalget fra African Cultural Awareness in Norway

Helsedirektoratets innspill til utvalgets problemforståelse

Tilbakemelding til barnevernsinstitusjonsutvalgets problemforståelse fra Bufdir

Innspill fra Stendi til Barnevernsinstitusjonsutvalget

Helsetilsynets innspill til utvalgets problemforståelse

Innspill fra NHO Geneo

Innspill fra Helse Vest og Helse Stavanger ved Lars Conrad Moe

BFEs innspill til utvalgets problemforståelse

Innspill fra SOS barnebyer til Institusjonsutvalgets problemforståelse

Innspill fra Humana

Innspill fra møtet 27-28. september

Det var til sammen 29 instanser som deltok på møtet og kom med innspill. Skriftlige innspill utvalget mottar i etterkant av møtet legges ut fortløpende:

Andre innspill mottatt av utvalget:

Innspill fra Rådet for psykisk helse

Oppsummering av innspill fra institusjonskonferansen 30.10.22pdf

Oppsummering av innspill fra institusjonskonferansen – kompetanse

Innspill fra barnevernsnettverket – løsningsforslag

Oppsummering av innspill fra enkeltpersoner