Se innspill

Innspill fra møtet 27-28. september

Det var til sammen 29 instanser som deltok på møtet og kom med innspill. Skriftlige innspill utvalget mottar i etterkant av møtet legges ut fortløpende:

Andre innspill mottatt av utvalget:

Innspill fra Rådet for psykisk helse

Oppsummering av innspill fra institusjonskonferansen 30.10.22pdf

Oppsummering av innspill fra institusjonskonferansen – kompetanse

Innspill fra barnevernsnettverket – løsningsforslag

Kommentarer til Barnevernsinstitusjonsutvalgets problemforståelse fra barnevernsnettverket

    Oppsummering av innspill fra enkeltpersoner