Se innspill

Innspill fra møtet 27-28. september

Det var til sammen 29 instanser som deltok på møtet og kom med innspill. Skriftlige innspill utvalget mottar i etterkant av møtet legges ut fortløpende:

Andre innspill mottatt av utvalget:

Oppsummering av innspill fra enkeltpersoner