Utvalgets rapport

Barnevernsinstitusjonsutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 22. juni 2022. Utvalget har hatt som mandat å vurdere hvilke oppgaver, rammer og omfang fremtidens institusjonsbarnevern skal ha, og alternative måter å organisere det samlede tilbudet ut ifra barnas behov.

Utvalget har også vurdert ansvarsfordelingen mellom barnevernet og andre sektorer for barn med store og sammensatte behov. Utvalget har samarbeidet tett med et eget ungdomsutvalg.

Utredningen ble overlevert til Barne- og familiedepartementet 26. oktober 2023 og kan leses her

Fremleggelsen av rapporten kan sees i opptak her

NOU 2023: 24
Med barnet hele vegen – barnevernsinstitusjoner som har barnas tillit

Det er et samlet utvalget som presenterer et helhetlig forslag til fremtidens institusjonsbarnevern. Utvalget har særlig lagt vekt på at barna skal få være i ro, oppleve normalitet og få tilgangen til nødvendig helsehjelp. Utredningen inneholder totalt 50 forslag. Dette omfatter blant annet:  

Sammendrag

«Gi meg ikke opp», sier en av jentene du møter i denne utredningen. Hennes historie viser hvor store kontraster livet kan by på. Fra å gjentatte ganger være nær døden, til å ha håp, se en fremtid og ha gode opplevelser med sine nærmeste.

Å høre om hennes liv har gjort stort inntrykk. Vi vet at hun ikke er alene. Mange av barna som bor på barnevernsinstitusjon lever liv hvor marginene er små. Oppfordringen hennes er ikke bare en beskjed til utvalget, men en viktig påminnelse til alle oss som ønsker og har et ansvar for å hjelpe disse barna.

Les mer