Til barn og unge

Til barn og unge – fra ungdomsutvalget

Vi vet at systemet ikke funker godt nok i dag. Vi vet samtidig at mange som bor på institusjon føler seg trygge og har det bra. Vi tror det er litt tilfeldig i dag, om dere møter trygghet der dere bor eller ikke. Sånn kan det ikke være.

En NOU er en plan for hvordan noe skal bli bedre

Når regjeringen, som bestemmer i Norge, lurer på hvordan de skal å løse et problem, kan de sette ned et utvalg. Et utvalg er noen som kan mye om temaet og som jobber sammen for å finne ut hva som er lurt å gjøre. Utvalget skriver en rapport som kalles en NOU (Norsk Offentlig Utredning). I en NOU skriver utvalget hva de foreslår, hvorfor de mener det er lurt og hva de tror kommer til å endre seg hvis regjeringen gjør det de foreslår.

Denne NOU-en handler om hva som må til for at barnevernsinstitusjoner skal bli bedre for barna som bor der. Den handler også om hvordan barnevernet kan gi god hjelp til barn der de bor, i stedet for at barn må flytte på institusjon.

Ungdomsutvalget er sju unge som har bidratt til arbeidet

For første gang bestemte regjeringen seg for at et ungdomsutvalg skulle være med å lage en NOU. Ungdomsutvalget har vært sju unge som har jobbet sammen og gitt råd til det vanlige utvalget. De fleste av oss i ungdomsutvalget bor eller har bodd på institusjon. Vi har også snakket med mange andre som har bodd på institusjon. Vi har brukt vår erfaring og prøvd så godt vi kan å si hva som er viktig for at det skal bli bedre for barn og unge i fremtiden.

Det er vi i ungdomsutvalget som har skrevet disse sidene. Vi vet at det står veldig mye i denne NOUen og at den ikke er så lett å lese for ungdom. Derfor har vi laget noen sider her, helt fremst, om det vi tenker er det viktigste. Vi har skrevet denne teksten spesielt til dere barn og unge. Hvis dere vil lese mer finner dere et sammendrag rett foran dette kapittelet, og alle forslagene til utvalget er samlet i kapittel 26.

Nå skal politikerne jobbe videre

Denne NOUen blir gitt til Kjersti Toppe, barneministeren og Ingvild Kjerkol, helseministeren. Etter det sendes den på høring, som betyr at alle som vil mene noe om forslagene eller NOUen kan sende sine innspill. Det er ofte organisasjoner og enkeltmennesker som er spesielt interessert som kommer med innspill. Vi vil gjerne at dere som er barn og unge også bruker denne muligheten til å si hva dere tenker om forslagene. Barneministeren skal vurdere hva hun synes om forslagene og innspillene som har blitt sendt inn. Til slutt er det Stortinget som bestemmer hvordan fremtidens barnevernsinstitusjoner skal bli. Det kan ta lang tid før forslag i en NOU blir til store endringer. Men allerede nå kan dere bruke innholdet i denne NOUen til å prøve å få institusjonene til å møte dere på en bedre måte.

Dagens institusjonstilbud er ikke godt nok

I dag er det veldig forskjellig hvordan barn og unge har det på institusjonen der de bor. Noen av dere trives, stoler på de voksne der og får hjelp som føles nyttig og bra for dere. For andre er det kanskje helt motsatt. Dere føler dere ikke trygge der dere bor, har ikke tillit til de voksne og får ikke hjelp som funker.

Sammen med utvalget har vi beskrevet problemer som vi mener må løses. Noe av det vi har vært opptatt av er at:

Vi vet at systemet ikke funker godt nok i dag. Det er altfor mange som ikke får det bedre. Noen av dere får det verre og flytter ut av institusjon med flere skader. Vi vet at mange av dere har blitt satt i umulige situasjoner. Kanskje dere har blitt innelåst, sendt langt av sted, blitt brukt tvang mot, mistet all tillit eller tro på systemet. Kanskje dere føler at ingen bryr seg. Vi vil at det skal bli bedre, fordi sånn skal ingen oppleve barnevernet.

Vi vet samtidig at det også er mange som føler seg trygge der de bor og har det bra på institusjon. Vi tror det er litt tilfeldig i dag, om dere møter trygghet der dere bor eller ikke. Det kan ikke være tilfeldig. Alle barn på institusjon skal oppleve at det er voksne der som bryr seg om dem, og som barna kan ha tillit til. Dere skal kunne føle at institusjonen er et trygt sted å bo og at dere kan få det bedre inni dere.

Barn på institusjon er modige, smarte, snille og verdifulle

De fleste av oss i ungdomsutvalget bor eller har bodd på institusjon. Vi har erfart at folk tenker og sier mye rart om oss. Vi vet at folk også tenker og sier rare ting om dere.

Vi vet at dere ofte har vært i vanskelige situasjoner og at det ikke alltid er lett å bo på institusjon eller være i barnevernet. Vi kjenner ikke alle dere, men vet at dere gjør så godt dere kan og vi er stolte av dere. Ofte så kan det føles som at det er dere som er problemet. Vi vet at det ikke stemmer. Vi vet at dere er modige, smarte, snille og verdifulle.

Vi vet at mange av dere har hatt det mye vanskelig og kan ha opplevd vonde ting, enten på skolen, hjemme eller andre steder. Vi vet det er grunner til at dere gjør det dere gjør eller sier det dere sier. Vi vet dere ikke vil være slemme mot noen. Vi skjønner at når ting går så langt at dere må gjøre alvorlige ting mot dere selv eller andre, så er det noe som har svikta. Det er ikke dere som bare er sånn. Da må man se på det som er rundt dere.

Gjennom alt dere har vært gjennom, har dere lært ting som mange bruker mye lenger tid på å lære. Dere vet at livet kan være både skikkelig bra og skikkelig dårlig. Selv om det kan ha vært ganske dritt der og da, så er det viktig erfaring dere kan bruke videre i livet. På institusjon blir man veldig smart på mennesker, på å forstå situasjoner og på å finne løsninger. Dere er gode til å passe på dere selv og folk dere bryr dere om. Husk at dere kan alt det. Dere vet mye om livet deres, om systemer som dere er i og om at folk kommer fra forskjellige ting.

Vi har jobbet for fem viktige ting

I dette året hvor vi har jobbet har vi hele veien tenkt på dere. Vi har tenkt på at det skal bli bedre for alle barn som havner på institusjon i fremtiden. Vi har jobbet for at det skal føles mest mulig normalt, trygt og nyttig for barn å bo på institusjon.

Normalitet og frihet

At det ikke skal føles så unormalt å bo på institusjon er noe vi har jobbet mye for. Det er viktig at barn ikke blir møtt annerledes bare fordi de bor på institusjon. Barn på institusjon trenger normale liv med normale rammer og normale aktiviteter. De trenger normale voksne rundt seg. Voksne som bryr seg om barn og som har forskjellige interesser. Det er viktig fordi da kan barn på institusjon føle seg mer som andre barn.

Frihet er viktig for alle mennesker. Bare fordi man bor på institusjon kan ikke det tas helt fra deg. Hvis man blir tatt fra friheten, så gjør det noe med deg. Man føler seg innelåst og ting mister mening. Barn på institusjon trenger også frihet.

Nærhet

Vi har jobbet for at flere barn skal kunne bo nærmere kommunen de er fra, sånn at dere skal slippe å flytte langt unna alt dere kjenner. Det å måtte flytte er i seg selv en stor endring. Hvis man i tillegg må flytte langt, til et sted hvor alt er nytt, kan det føles enda vanskeligere. Vi har jobbet for at barn skal slippe det, fordi vi tror det er best for de fleste barn å få bo i nærheten av det stedet man bor fra før. Men vi er opptatt av at barn selv må få si hva som er viktig for dem. Kanskje er det noe annet enn nærhet som er viktigere. Da må barnevernet høre på hva barnet har å si.

At voksne skal se ressursene til barn

I dag er det mange barn på institusjon som føler at de er problemet. Vi har jobbet for at barn ikke møtes som et problem, men som mennesker som har opplevd mye vondt og som derfor kan gjøre farlige eller vonde ting.

Voksne på institusjon og i barnevernet er veldig opptatt av barnas problemer. Vi har snakket mye om at voksne må være mer opptatt av hva barn får til, hvilke interesser de har og hva de er gode på. Vi vet at dere kan mye og at dere har masse bra inni dere. For at dere skal få vist det, må de voksne være enda mer opptatt av det, enn det de er i dag. Vi vil at det skal bli like viktig for de voksne å være nysgjerrige på det dere får til, som det dere ikke får til. At de voksne sammen med dere prøver å finne ut hvordan dere best kan bruke ressursene deres. Institusjoner må finne ut hva barna vil drive med og er gode på. Da kan det føles viktigere enn å gjøre dumme ting.

At barn samarbeides mer med

Alle barn har rett til å si sin mening i alle avgjørelser som handler om dem. Vi har vært opptatt av at voksne må høre mer på barn og ta de mer på alvor. Det barn sier må være viktig når voksne bestemmer ting, også store ting. For eksempel hvor du skal bo, om du skal flytte, hvilke voksne du skal ha rundt deg, hvilken hjelp du skal få og hvordan voksne skal møte deg. Vi tror det blir bedre løsninger hvis barn høres mer på. Vi tror ikke institusjon kan bli et bra tilbud hvis ikke man samarbeider nok med barna som bor der. For å bestemme riktige ting, trenger voksne å samarbeide tett med barnet det gjelder. Vi vet at det ikke fungerer bra nok i dag. Vi vet at mange barn ikke får hjelp som virker for dem og føler at de ikke blir hørt på. Vi tror det blir bedre i fremtiden hvis voksne samarbeider mer med barn. At instu skal føles mer som et hjem Vi har jobbet for at institusjoner skal føles mer som et hjem for de som bor der. Vi har prøvd å gjøre sånn at institusjoner kan bli mer likt et hjem. At det skal bli enklere for ansatte å vise at de bryr seg på ordentlig. Institusjonen er jo der barna bor, og da må systemet og de ansatte tenke at dette er hjemmet til noen. Alle dere som bor på institusjon fortjener at institusjonen føles som et hjem. Selv om ikke alle vil bo der eller vil tenke at det er det nye hjemmet sitt, så må det fortsatt føles som et trygt sted og som et hjem.

Vi heier på dere!

Vi vil at dere skal vite at vi har tro på dere og heier på dere. Noen av dere har kanskje mange planer for fremtida og vet akkurat hva dere vil. Noen av dere har kanskje ingen plan, er usikre eller har lite håp for fremtiden. Alt det er forståelig, men vit at vi tenker at hver og en av dere er bra folk som kan få til store ting. Flere av dere er sikkert nervøse for hva som skal skje videre. Vi håper dere får være med å bestemme mer selv hva som er bra for dere, hva dere trenger fremover og at dere har noen voksne som vil finne det ut sammen med dere. Dere trengs og dere kan få til hva som helst.