Siste nytt om utvalgets arbeid

Barnevernsinstitusjonsutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 22. juni 2022. Utvalget har hatt som mandat å vurdere hvilke oppgaver, rammer og omfang fremtidens institusjonsbarnevern skal ha, og alternative måter å organisere det samlede tilbudet ut ifra barnas behov. Utvalget har også vurdert ansvarsfordelingen mellom barnevernet og andre sektorer for barn med store og sammensatte behov. Utvalget har samarbeidet tett med et eget ungdomsutvalg.

Utvalget legger frem sin utredning

Torsdag 26. oktober kl. 11 mottar barne- og familieminister Kjersti Toppe utvalgets rapport. Overrekkelsen kan følges digitalt her