Møteplan for utvalget


Møte/dato
16-7 september
227-28 september
325-26 oktober
422-23 november
513 -14 desember
 2023
610-11 januar
77-8 februar
87-8 mars
911-12 april
109-10 mai
116-7 juni
Reserve26-27 juni
1223-24 august
1312-13 september
Reserve4 oktober (digitalt)