For barn og unge

Hva er en barnevernsinstitusjon?

Barnevernsinstitusjoner er for barn og ungdom som ikke kan bo hjemme eller i fosterhjem. Det kan være forskjellige grunner til det. Mange har hatt vanskelige opplevelser før de flytter på institusjon. Noen kan ha opplevd konflikter med eller mellom foreldre, noen har kanskje vokst opp med rus, andre med vold, overgrep eller omsorg som ikke har vært bra nok.

Det er barnevernstjenesten som vurderer om en ungdom bør bo på en institusjon. Et opphold på barneverninstitusjon kan være frivillig eller ved et tvangsvedtak fra fylkesnemnda.

Det finnes ulike type institusjoner i Norge, og de fleste er for ungdom. En institusjon er som oftest en bolig der flere ungdom bor sammen, med voksne som jobber i turnus. Du kan lese mer om barnevernsinstitusjoner her.

Hva er barnevernsinstitusjonsutvalget?

De siste årene har det kommet flere rapporter som har vist at barnevernet ikke alltid klarer å hjelpe de barna som trenger det mest, på en god nok måte. Derfor har regjeringen valgt ut 10 personer med bred kompetanse som skal vurdere hvordan institusjonsbarnevernet kan bli bedre. Denne gruppen fagpersoner blir kalt barnevernsinstitusjonsutvalget.

Barnevernsinstitusjonsutvalget ledes av Erik Stene.

Hva skal barnevernsinstitusjonsutvalget gjøre?

Barnevernsinstitusjonsutvalget har fått i oppgave å komme med forslag til hvordan barnevernets institusjonstilbud til barn bør se ut i fremtiden. Dette for å sikre at barn og unge som trenger et institusjonstilbud får en trygg oppvekst, den hjelpen de trenger og muligheten til et godt voksenliv. Utvalget skal beskrive dagens tilbud, og komme med anbefalinger til det fremtidige tilbudet. Dette samles i en offentlig rapport som kalles en NOU. Den endelige rapporten skal være ferdig i oktober 2023.

Hva skal ungdomsutvalget gjøre?

For å sikre at barnas perspektiv kommer tydelig frem i arbeidet er det laget et eget ungdomsutvalg. Utvalget består av ungdom fra hele landet, som har egen erfaring med barnevernsinstitusjoner eller annen erfaring som er nyttig for arbeidet.

Ungdomsutvalget skal samarbeide med barnevernsinstitusjonsutvalget og gi råd og innspill til arbeidet. Barn og unges perspektiv skal vektes tungt i forslagene i den endelige rapporten. Et eget ungdomsutvalg skal bidra til at barn- og unges stemmer kommer tydeligere frem enn hvis det kun var med én brukerrepresentant i utvalget. Ungdomsutvalget ledes av Mathilde Hellum. Les mer om ungdomsutvalget her.

Vi vil gjerne høre fra deg! Hvis du har synspunkter eller forslag til hvordan barnevernets institusjonstilbud kan bli bedre, kan du sende det til oss her.