Innspillsmøter

Innspillsmøte 27-28. september

Utvalget inviterte til et første innspillsmøte den 27-28. september. Et bredt spekter av aktører på barnevernsfeltet ble bedt om å gi særlige innspill på følgende:

Se oversikt over inviterte til det første innspillsmøtet her: Invitasjonsliste første innspillsmøte.

For oversikt over innspill levert i etterkant av møtet se innspill.